fbpx

ЗАПАДЕН 5

  • Home
  • /
  • ЗАПАДЕН 5

ЗАПАДЕН 5

ДО 850€/m²

Предстоящо започване!

 Жилищният комплекс се състои от четири жилищни тела /Сграда „А“; Сграда „Б“; Сграда „В“; Сграда „Г“;/и подземен паркинг, разделен на два сектора. Обектът ще бъде изграден в един етап на строителството.

Пешеходният достъп е осигурен посредством тротоарни площи, както и споделени площи за автомобили и пешеходци във вътрешното пространство на имота. Автомобилният достъп на кота терен е осигурен посредством уличната пътна инфраструктура и чрез две рампи – една двулентова и една еднолентова, към подземното ниво. Сградите представляват четири самостоятелни тела, като са разположени посредством свързано застрояване в следния ред: 

Комплексът е предвиден с подземно ниво и пет жилищни надземни етажа.

Предвидени са 102 броя апартамента, 4 броя общи помещения, 2 броя изби на партер, 32 броя изби в подземно ниво, 84 броя  автомобилни паркоместа на подземно ниво и  22броя надземни открити паркоместа. От общия брой 106 паркоместа, 7 броя са предвидени за хора в неравностойно положение.

СИТУАЦИЯ

Подземни паркоместа

ЛОКАЦИЯ

Privacy Policy Settings

Call Now Button